Online-Psychotesty.cz » Psychotesty k policii

Psychotesty k policii

K tomu, aby se člověk mohl stát policistou musí podstoupit policejní psychologické testy. Mimo policejního psychotestu uchažeči také skládají fyzické a zdravotní testy, které ověří fyzickou způsobilost k výkonu policejní funkce. Na tomto místě se zaměříme na psychotesty k policii. Tyto testy nejsou veřejně dostupné, nicméně existují rady jak se připravit na takový psychotest.

Policejní psychotest

Cílem psychotestu k policii je detailní analýza osobnosti uchazeče. Výstupem testu jsou potom data, na základě kterých psycholog určí míru vhodnosti uchazeče na pozici policisty. V rámci psychotestu k policii se testují základní složky, jako je celková osobnost (charakter, temperament, motivace, postoje), paměť, IQ a další. Psychotest je náročná část pro všechny uchažeče k policii, odhaduje se téměr poloviční až dvou třetinová úmrtnost.

Průběh psychotestu u policie

Průběh testu je na základě zkušeností z minulých přijímacích řízení u policie:

 1. dostavení se k psychotestu, zpravidla v 7:30 ráno
 2. kontrola osobních dokladů
 3. sdělení informací o průběhu testů, organizace dne, upozornění na možnost opakování psychotestu až za 3 roky
 4. IQ testy - testování IQ, logického myšlení, verbální inteligence a numerická inteligence
 5. invidivuální testy - uchazeč dostává testy podle požadavku psychologa, který potřebuje důkladněji prověřit určitou část osobnosti
 6. pauza
 7. osobní diskuze s psychologem - psycholog s vámi probere odpovědi v testech, popř. může požádat o vyplnění dalších psychotestů
 8. sdělení výsledku

Doporučení k psychotestu

Několik osobních rad k policejnímu psychotestu:

 1. test trvá zhruba 8 hodin - vyspěte se
 2. po celou dobu jsou uchazeči uzavřeni v testovacím patře budovy - vezměte si jídlo, kouřit se nesmí
 3. pro snížení nervozity doporučujeme v průběhu konzumaci sladkostí - čokoláda, sladké pití, bonbóny
 4. na otázky reagujte pravdivě - psycholog pozná, že začínáte přemýšlet nad vhodnou a nikoli pravdivou odpovědí. Psychotest v sobě obsahuje více otázek, které vypovídají o určité věci. Tyto otázky jsou schválně kamuflovány, aby uchazeč potvrdil svůj upřímný názor. Pokud budete odpovědi stylizovat do vámi předpokládaných spravných odpovědí, psycholog to díky těmto otázkám zjistí a u osobního povoru se přesvědčí.
 5. zkuste si IQ testy na internetu

IQ test online

Zde pro vás aktualizujeme seznam prověřených a spolehlivých testů IQ online. kvalitní IQ testy.

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ s ostatními lidmi z vašeho okolí. Zjistíte jak si na tom stojíte a jak můžte zlepšit své schopnosti.

Otestuj se