Online-Psychotesty.cz » IQ test » Historie

Historie měření IQ

Začátky měření inteligence

Prvopočátky měření IQ jsou datovány v 2. polovině 19. století. Měření IQ se tehdy netestovalo pomocí testů IQ, ale používalo se měření reakčních časů. Reakční čas znamená rychlost jak reaguje daná osoba na určitý smyslový podnět. Není divu, že brzo bylo potvrzeno, že takové měření má velice slabou vypovídací hodnotu o výši IQ.

Inteligence – schopnost řešit úkoly

Pokud hovoříme o inteligenci a měření IQ, je nutné zmínit jméno Alfréd Binet. Binet věřil, že existuje spojitost mezi velikostí mozku a inteligencí člověka, a proto se po dlouhá léta zabýval měřením mozků studentů a žáků jak nadprůměrně, tak i podprůměrně nadaných. Naměřené rozdíly byly ovšem natolik nepatrné, že nebyly pro potvrzení hypotézy průkazné. Binet tedy vymyslel nové pojetí inteligence – pojal inteligenci jako schopnost řešit úkoly a problémy.

Jak rozpoznat schopné děti

Na základě nového pojetí Binet sestavil typové příklady pro různé věkové skupiny dětí. Pokud dítě zodpoví 90% otázek správně, je považováno za duševně zdravé a s vysokou pravděpodobností bude ve škole prospívat. Binet se dále zabýval tím, jak rozpoznat schopné děti od méně schopných, kterým je třeba věnovat speciální péči. Pro děti existují speciální dětské IQ testy.

Tato snaha vedle ke vzniku nástroje, kterým se určovalo o kolik let je dítě po duševní stránce zaostalé nebo napřed ve srovnání se svými vrstevníky. Ve spojitosti s tímto nástrojem vznikl pojem mentální věk, který se využívá pro určení hodnoty inteligence, tzv. inteligenčního kvocientu – IQ (mentální věk/chronologický věk x 100).

IQ testy

První IQ test se objevil v roce 1905. Postupně byl IQ test modernizován a upravován a v těchto pozměněných variantách se používá dodnes. Použití IQ testů také bylo čím dál častější (používala ho například armáda USA za první světové války, IQ se měřilo i při výběru uchazečů do zaměstnání). Význam hodnoty IQ je tedy zřejmý. Dnes se bouřlivě diskutuje nad váhou hodnoty IQ oproti EQ, více v sekci EQ testy.

Pokud chcete vyzkoušet ověřený IQ test sestavený psychologem a získat certifikát dosažené hodnoty IQ, pokračujte na stránky IQ-Tester.cz a zjistěte jak jste na tom.

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ s ostatními lidmi z vašeho okolí. Zjistíte jak si na tom stojíte a jak můžte zlepšit své schopnosti.

Otestuj se