Online-Psychotesty.cz » IQ test » Hodnoty IQ

Úrovně hodnoty IQ

Tabulka IQ hodnot

Hodnota IQPopis a předpokládané schopnosti jedince% lidí
nad 140Inteligence géniů. Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání.0,2 %
do 140Výjimečná superiorní inteligence. Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci.2,8 %
do 130Vysoce nadprůměrná inteligence. Snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti.6%
do 120Nadprůměrná inteligence. Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo.12%
do 110Vysoce průměrná inteligence. Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie.25%
do 100Průměrná inteligence. Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení.25%
do 90Slabě podprůměrná inteligence. Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích.10%
do 80Nižší stupeň mentální retardace. S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole.10%
do 70Lehká mentální retardace. Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu.6,8 %
do 50Střední mentální retardace. Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky.2%
do 20Těžká mentální retardace. Nevzdělavatelný a nevychovatelný.0,2 %

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ s ostatními lidmi z vašeho okolí. Zjistíte jak si na tom stojíte a jak můžte zlepšit své schopnosti.

Otestuj se