Online-Psychotesty.cz » EQ testy

EQ testy

Vznik pojmu EQ

Testování emoční inteligence (EQ) je oproti klasickému IQ relativně mladý obor. Základní kamen EQ testům byly položeny americkými psychology, kteří upozornili na fakt, že člověk s průměrným nebo nízkým IQ nemusí v životě být neúspěšný a naopak. Člověk s nízkým IQ, ale naopak vysokým EQ je sociálně velmi flexibilní a schopný. Je mnoho reálných situací, kdy člověk s vysokým IQ neuspěje tak dobře jako v případě člověka s vysokým EQ. Psycholog Goleman rozpor IQ a EQ dokládá příkladem srovnání pracovníků na různých pozicích, z čehož vyplynulo, že velice schopní lidé nedosahují velkých hodnot IQ.

IQ test vs. EQ test

Zkratka EQ znamená emoční inteligence. Psychologové vedou často spory o váze hodnoty IQ a hodnoty EQ. Někteří EQ testy berou jako komplexnější výsledek testu osobnosti. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že oba testy měří jiné složky osobnosti a rovněž fakt, že EQ test je výrazně náročnější na absolvování, než-li IQ test. Testy EQ se v testování zaměřují na chování se člověka v určitých situacích. Lze tedy říci, že EQ test zkoumá to, jak se člověk chová ve svém sociálním prostředí, zkoumá jeho pocity, nálady a reakce. EQ také do velké míry zkoumá vztahy s jinými lidmi. Kvalitní EQ test online lze těžko hledat, jeho náročnost neumožňuje dobře otestovat člověka, bez přítomnosti psychologa.

zpět na úvodní stranu

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ s ostatními lidmi z vašeho okolí. Zjistíte jak si na tom stojíte a jak můžte zlepšit své schopnosti.

Otestuj se