Online-Psychotesty.cz

Online psychotesty

Psychotesty slouží k podrobnějšímu rozboru osobnosti člověka. V moderní době se psychotesty, resp. testy osobnosti stávají častou součástí přijímacích pohovorů v práci. Nejčastější psychotesty jsou dnes IQ test, EQ test, psychotest pracovních předpokladů a další testy. Kvalitní psycho test dokáže odhalit o člověku mnoho důležitých informací. K tomu, aby výstup psychotestu byl pravdivý a vypovídající, je nutné, aby byl psychotest důkladně připraven psychologem s vysokoškolským vzděláním a praxí. Pokud psycho test není dílem psychologa, potom takové testy slouží spíše pro zábavu.

IQ testy online

Na Internetu dnes člověk nalezne mnoho online IQ testů. Bohužel pouze zlomek má opravdovou vypovídací hodnotu o výši IQ. Podobně jako je tomu u dalších psychotestů, i testy IQ musí být vytvořeny psychologem. Pouze psycholog má teoretické a praktické základy k tomu, aby sestavil test, který spolehlivě prověří jednotlivé složky vašeho IQ. Na stránkach IQ-Tester.cz lze najít již řadu online IQ testů - IQ test vrozené inteligence, IQ test numerické inteligence. Otestujte svoje IQ a získejte certifikát o výsledku dosaženého IQ. IQ test je zdarma, jeho vyhodnocení je zpoplatněné. Díky tomu získáte reálný a spolehlivý výsledek, jak na tom jste. IQ test doporučujeme lidem, kteří hledají práci, studentům nebo lidem, které zajímá, zda-li zvládnou IQ test od psychologa.

EQ testy

Pojem EQ testy je často diskutován v poslední době. Zkratka EQ znamená emoční inteligence. Psychologové vedou často spory o váze hodnoty IQ a hodnoty EQ. Někteří EQ testy berou jako komplexnější výsledek testu osobnosti. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že oba testy měří jiné složky osobnosti a rovněž fakt, že EQ test je výrazně náročnější na absolvování, než-li IQ test. Testy EQ se v testování zaměřují na chování se člověka v určitých situacích. Lze tedy říci, že EQ test zkoumá to, jak se člověk chová ve svém sociálním prostředí, zkoumá jeho pocity, nálady a reakce. EQ také do velké míry zkoumá vztahy s jinými lidmi. Kvalitní EQ test online lze těžko hledat, jeho náročnost neumožňuje dobře otestovat člověka, bez přítomnosti psychologa.

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ s ostatními lidmi z vašeho okolí. Zjistíte jak si na tom stojíte a jak můžte zlepšit své schopnosti.

Otestuj se