Online-Psychotesty.cz » Psychotesty k policii

Psychotesty k policii

K tomu, aby se člověk mohl stát policistou musí podstoupit policejní psychologické testy. Mimo policejního psychotestu uchažeči také skládají fyzické a zdravotní testy, které ověří fyzickou způsobilost k výkonu policejní funkce. Na tomto místě se zaměříme na psychotesty k policii. Tyto testy nejsou veřejně dostupné, nicméně existují rady jak se připravit na takový psychotest.

Policejní psychotest

Cílem psychotestu k policii je detailní analýza osobnosti uchazeče. Výstupem testu jsou potom data, na základě kterých psycholog určí míru vhodnosti uchazeče na pozici policisty. V rámci psychotestu k policii se testují základní složky, jako je celková osobnost (charakter, temperament, motivace, postoje), paměť, IQ a další. Psychotest je náročná část pro všechny uchažeče k policii, odhaduje se téměr poloviční až dvou třetinová úmrtnost.

Průběh psychotestu u policie

Průběh testu je na základě zkušeností z minulých přijímacích řízení u policie:

 1. dostavení se k psychotestu, zpravidla v 7:30 ráno
 2. kontrola osobních dokladů
 3. sdělení informací o průběhu testů, organizace dne, upozornění na možnost opakování psychotestu až za 3 roky
 4. IQ testy - testování IQ, logického myšlení, verbální inteligence a numerická inteligence
 5. invidivuální testy - uchazeč dostává testy podle požadavku psychologa, který potřebuje důkladněji prověřit určitou část osobnosti
 6. pauza
 7. osobní diskuze s psychologem - psycholog s vámi probere odpovědi v testech, popř. může požádat o vyplnění dalších psychotestů
 8. sdělení výsledku

Doporučení k psychotestu

Několik osobních rad k policejnímu psychotestu:

 1. test trvá zhruba 8 hodin - vyspěte se
 2. po celou dobu jsou uchazeči uzavřeni v testovacím patře budovy - vezměte si jídlo, kouřit se nesmí
 3. pro snížení nervozity doporučujeme v průběhu konzumaci sladkostí - čokoláda, sladké pití, bonbóny
 4. na otázky reagujte pravdivě - psycholog pozná, že začínáte přemýšlet nad vhodnou a nikoli pravdivou odpovědí. Psychotest v sobě obsahuje více otázek, které vypovídají o určité věci. Tyto otázky jsou schválně kamuflovány, aby uchazeč potvrdil svůj upřímný názor. Pokud budete odpovědi stylizovat do vámi předpokládaných spravných odpovědí, psycholog to díky těmto otázkám zjistí a u osobního povoru se přesvědčí.
 5. zkuste si IQ testy na internetu

IQ test online

Zde pro vás aktualizujeme seznam prověřených a spolehlivých testů IQ online. kvalitní IQ testy.

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ

Porovnejte svoje IQ s ostatními lidmi z vašeho okolí. Zjistíte jak si na tom stojíte a jak můžte zlepšit své schopnosti.

Otestuj se
Doporučujeme
přeměňují sluneční energii pomocí
solárních panelů na elektřinu.
lze převést díky solárním panelům na
elektřinu, která vám přinese zisk.
Aktuální výsledky Sportky
Vyhráli jste? Kontrola tiketu.
pomocí solárních panelů přeměňují
energii ze slunce na elektřinu.